Product ID : BM2131
BM2131
กระเป๋าผ้าทอลาย (ผ้า Cotton) Collection A - ขนาด 35 x 42 cm. - กระเป๋าผ้า 2 ด้าน - ไม่มีซิป Collection B - ขนาด 32.5 x 33.5 cm. - กระเป๋าผ้าด้านเดียว - มีซิป